Mee als leiding

Beleef een onvergetelijke week als kampleiding! Elk kamp heeft een leidingteam die gezamenlijk zorgt voor een onvergetelijke vakantieweek voor de kinderen en voor zichzelf! Alle leiding van de SVK zet zich vrijwillig in voor, tijdens en na de kampweek.

Elk team heeft voordat het kamp begint één of meerdere vergaderingen waarbij de kampweek wordt ingevuld. Denk hierbij aan het bedenken van een thema, de spellen en het opstellen van een globaal programma. Natuurlijk maak je onderling ook afspraken over de samenwerking. Alle teams hebben een hoofdleiding die het overzicht houdt over de voorbereidingen en het contact met de ouders onderhoud. De hoofdleiding is ook de schakel tussen het bestuur en het leidingteam. Na afloop van het kamp evalueer je met je team hoe de week is verlopen. De kosten die je voor SVK maakt worden door ons vergoed d.m.v. een declaratieformulier.

Om je helemaal goed voor te bereiden op de kampweek organiseert de SVK een instructie weekend voor alle vrijwilligers. Hier wordt iedereen goed voorbereid op de kampen. We wisselen kennis uit over onder andere EHBO, koken voor grote groepen, groepsdynamica en veiligheid op kamp. Tijdens deze instructie weekenden leer je ook de andere vrijwilligers kennen en komt de gezellige kampsfeer al gauw naar boven!

Wil je mee als leiding met een van onze zomerkampen? Vul dan hier je gegevens in dan neemt onze leidingcoördinator contact met je op!

Wil je graag mee als leiding?

B.v. 19-04-1984