Voorwaarden

AANMELDEN

Aanmelding geschiedt door het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. Wanneer u de door ons per e-mail verstuurde bevestiging heeft ontvangen, en de kampprijs is voldaan, is uw aanmelding definitief. De SVK behoudt zich het recht voor om de aanmelding van uw zoon of dochter te annuleren indien de verschuldigde kampprijs niet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het gekozen kamp is bijgeschreven op onze rekening. 

ANNULEREN

Indien u wilt annuleren dient u het aanmeldingsadres hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Uw annulering is pas definitief als deze schriftelijk bevestigd is door het aanmeldingsadres. Indien u na 5 werkdagen nog geen reactie heeft ontvangen op uw annuleringsbrief of e-mail, neemt u dan onmiddellijk telefonisch contact op met het aanmeldingsadres (tel: 06-30866170). Kosteloos annuleren kan tot 42 dagen voor aanvang van het kamp. Bij een annulering binnen 42 dagen voor aanvang van het kamp brengt de Stichting Vakantiekampen €25,- annuleringskosten in rekening. Annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van het kamp heeft tot gevolg dat wij het kampgeld niet meer terug kunnen storten, dit i.v.m. de reeds gemaakte kosten.

VERMISSING VAN EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN

De SVK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van eigendommen. Onze kampen vinden plaats in de natuur en dit brengt risico’s met zich mee. Wij raden iedereen aan om waardevolle spullen thuis te laten en enkel oude kleding e.d. mee te nemen. Tevens adviseren wij u een reisverzekering af te sluiten.

BEELDMATERIAAL

Foto’s en video’s, die gemaakt zijn tijdens de kampweek, worden op onze website en sociale media geplaatst en mogelijk ook voor andere communicatieve doeleinden gebruikt. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto- en videomateriaal, kunt u dit schriftelijk bij het aanmeldingsadres aangeven. Op verzoek kunnen foto’s en video’s van de website verwijderd worden.

CONTACTINFORMATIE

Door u aangeleverde contactinformatie wordt door SVK en haar zusterorganisatie CoWe gebruikt om u op de hoogte te houden van uw aanmelding, het kampverloop en nieuw kampaanbod. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit schriftelijk bij het aanmeldingsadres aangeven. Dit kunt u doen per e-mail: aanmelden@svk.nl